Edukacija za pomoćnike u nastavi

Grad Pazin u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem u Pazinu organizira edukaciju za zanimanje pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika. Edukacija će se održati u razdoblju od 23. do 25. kolovoza, u vremenu od 15.00 do 20.00 sati u Spomen domu u Pazinu (dvorana Istra).
Edukacija je besplatna. Zainteresirani polaznici obvezni su podnijeti prijavu s imenom i prezimenom te kontakt brojem telefona na e-mail tamara.damijanic@pazin.hr do 21. kolovoza 2023.
Kroz edukaciju polaznici će proći područja:

  • osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje
  • karakteristike učenika s teškoćama u razvoju
  • podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina
  • suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditelja i drugim učenicima
  • prava učenika s teškoćama u razvoju

Edukaciju će voditi magistrice edukacijske rehabilitacije Gordana Pajca Grbin i Sanja Paić. Nakon edukacije, polaznici će dobiti Potvrdu o osposobljavanju.

Skip to content