O projektu

 

NAZIV PROJEKTA:

ISTRAžimo sa znanjem

ORGANIZATOR:

Pučko otvoreno učilište u Pazinu, u suradnji s turističkom agencijom Contineo

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

1.660.549,95 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA:

1.660.549,95

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Istra se sve više profilira kao eno – gastro turistička destinacija koja od turizma ne živi samo 2 mjeseca ljetne sezone. Na relevantnim stranicama www.istria-gourmet.com nabrojano je 57 konoba koje nude tradicionalnu istarsku kuhinju od kojih je 33 u Središnjoj Istri. Broj restorana i kušaonica daleko je veći i bilježi uzlazni trend. Relevantni strateški dokumenti na nacionalnoj i regionalnoj razini prepoznaju eno i gastro turizam kao važnu gospodarsku granu. Strategija razvoja turizma RH do 2020. godine među prioritetnim aktivnostima izdvaja «Razvoj edukativnih programa i manuala s primjerima najbolje prakse, a namijenjenih svima koji se žele uključiti ponudu u gastro-enološkog turizma». Master plan Istre za turistički segment “Vino i gastronomija” postavlja ambiciozan cilj povećanja udjela u ukupnom fizičkom prometu s 1% u 2014. godini na 4% u 2025. godini za što je razrađena operativna mjera s naglaskom na edukaciju o autohtonim proizvodima. Razvojna strategija Istarske županije eno-gastronomiju prepoznaje kao dominantan turistički proizvod na razini Središnje Istre; u mjeri 4.3.1. Promocija i afirmacija brenda Istre kao «zelene regije» navedena je podrška pokretanju gastro-eno inovativnih projekata. Gastro i eno turizam može funkcionirati samostalno ali i kao nadopuna svim ostalim oblicima turizma.

Istovremeno, u Istarskoj županiji prema zadnjim podacima iz ožujka 2017. u evidenciji HZZ-a vodi se 5.248 nezaposlenih osoba. Prema dobnoj strukturi, ukupno je 1.371 osoba do 29 godina starosti koje imaju minimalno završenu trogodišnju srednju školu. U odnosu na zimske mjesece broj nezaposlenih se smanjio uslijed početka sezonskih zapošljavanja, ali upravo u tom segmentu bilježimo poražavajući podatak koji govori o negativnom učinku sezonalnosti na tržište rada, a to je da je omjer zaposlenih osoba tijekom ožujka 2017. bio 1139 zaposlenih na određeno i samo 58 zaposlenih na neodređeno vrijeme. Nije poznat broj mladih koji spadaju u NEET skupinu, ali će se kroz projekt nastojati utjecati i na ovu skupinu nezaposlenih.

CILJEVI i OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Ciljevi projekta «ISTRAžimo sa znanjem» su «Poboljšati kapacitete Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za razvoj kvalitetnih programa obrazovanja i osposobljavanja temeljenih na potrebama tržišta rada i ishodima učenja» i «Povećati zapošljivost mladih osoba u turizmu na održiv način, izradom i provedbom programa za eno-gastro vodiča te stjecanje dodatnih vještina ključnih za tržište rada». Ciljevi će se ostvariti kroz tri projektna elementa. U prvom elementu će se formirati kvalitetan tim stručnjaka koji će raditi na razvoju programa eno – gastro vodiča, ali i dodatnim programima interpersonalnih vještina i konverzacijskih tečajeva na stranim jezicima uz informiranje putem HZZ-a i medija te selekciju ciljne skupine. U drugom elementu gradit će se kapaciteti predavača i mentora (pedagoške i andragoške vještine, moderne metode poučavanja), dok će se u trećem elementu provesti edukacije za dvije skupine od po 20 polaznika. Po završetku, polaznici će se predstaviti potencijalnim poslodavcima putem e-životopisa i konferencije.

Ciljnu skupinu projekta činit će 40 mladih nezaposlenih osoba (evidentiranih i NEET) osoba s područja cijele Istre, ali s naglaskom na Središnju Istru, 7 predavača u ustanovama za obrazovanje odraslih uključujući mentore (2) iz poduzeća partnera.

Strategija odabira programa eno – gastro vodiča temelji se na potrebama ciljne skupine (iskazane anketama provedenim u prethodnom projektu POU Pazin, analizi dokumenata i potrebama poslodavaca iskaznih kroz intervjue u fazi pripreme projekta.

Prilikom planiranja strategije projekta i odabra zanimanja koje ima značajan utjecaj na projekt, u obzir su uzeti sljedeći argumenti:

Gastro i eno turizam na području Istre strateški je važna i rastuća grana turizma koja se dobro nadopunjuje sa svim ostalim granama turizma. Gastro i eno turizam razvijen je podjednako u svim dijelovima Istre, posebno slabije razvijenoj Središnjoj Istri. Gastro i eno turizam «živi» cijele godine i tako na pozitivan način rješava jedno od gorućih pitanja vezanih za tržište rada u turizmu – sezonalnost. Inovativni element projekta je činjenica da do sada ne postoji verificirani program eno-gastro vodiča, a u kombinaciji s interpersonalnim vještinama, konverzacijskim tečajem i tečajem za turističkog vodiča, polaznici stječu kompetencije za održivo zapošljavanje u sektoru turizma. Osim sa sektorskim strategijama u području turizma, projekt je u skladu sa strateškim dokumentima u području obrazovanja odraslih (Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Program razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.-2020.), Metodologija izrade programa obrazovanja odraslih. Projekt je također u skladu sa specifičnim ciljem 9.iv.2 OPULJP «Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije».

Za intitucionalnu održivost projekta zaduženi su u prvom redu POU Pazin i partner, Contineo d.o.o. Do kraja projekta se očekuje potpis sporazuma o suradnji barem s još jednim poduzećem u sektoru turizma, kako bi se nakon provedenog programa omogućila diversifikacija praktične nastave u sljedećim iteracijama, a sukladno rezultatima evaluacije programa koja će dati objektivnu sliku o relevantnosti programa s pozicije trenera i mentora, nezaposlenih, poslodavaca i krajnjih korisnika.

Održivost rezultata projekta zajamčena je zahvaljujući izgrađenim kapacitetima POU Pazin koje će u suradnji s partnerima osigurati nesmetani kontinuitet provođenja novooformljenog programa. Kroz projekt će se izgraditi kadrovski (predavački) i tehnički (oprema) kapaciteti za provedbu programa u budućnosti.

S pozicije ciljne skupine – 40 mladih nezaposlenih osoba, za očekivati je da će se s obzirom na potražnju u turističkom sektoru većina korisnika programa zaposliti već s dolaskom nove sezone. Cilj ovog projekta je ambiciozniji – omogućiti dugotrajnu zapošljivost i samozapošljivost, koja će nadići utjecaj sezonalnosti. Prilikom odabira programa u fazi izrade projektnog prijedloga, jedan od kriterija upravo je bio smanjiti negativan utjecaj sezonalnosti kod zapošljavanja mladih. Upravo zato je u ciljnu skupinu uključen minimalni propisani broj (40 polaznika), ali s intencijom pružanja intenzivnog treninga koji će se sastojati od programa eno-gastro vodiča, turističkog vodiča (kako bi polaznici mogli voditi grupe turista sukladno zakonskoj regulativi), interpersonalnim vještinama i konverzacijskim tečajem talijanskog i engleskog jezika. Time se osiguravaju preduvjeti da sezonsko zapošljavanje preraste u samozapošljavanje ili stalni radni odnos. Polaznici koji su nakon završetka programa stekli tražena znanja i vještine obogatit će kvalitetu ponude turističkih djelatnika i tako osigurati kontinuitet rasta potražnje za novom radnom snagom u predmetnom sektoru. S obzirom da turistička ponuda na području Pazinštine bilježi značajan porast ponude smještajnih kapaciteta (80% u proteklom petogodišnjem razdoblju) kao i ukupan porast u turističkom prometu (56% u noćenjima), a u strateškim dokumentima do 2025. godine očekuje se znatan porast turista koji dolaze isključivo zbog eno-gastro ponude (sa sadašnjih 1% na 4%), vidljiva je perspektiva u razvoju navedenog zanimanja, čime će se i potražnja za specifičnim znanjima povećati. S pozicije poslodavaca, osim mogućnosti angažmana kvalificirane radne snage, poslodavcima će se također ukazati na mogućnost korištenja pojedinih aktivnih mjera politika zapošljavanja poput mjere “Stalni sezonac”, što će dodatno doprinijeti održivosti zapošljavanja.

Program će se redovito evaluirati i prilagođavati potrebama tržišta i novim trendovima. Održivost projekta vidljiva je i u dijelu sveobuhvatnosti programa koji će u pojedinim modulima obuhvatiti i znanja iz planiranja turističkih proizvoda/projekata što će svakako doprinijeti konkurentnosti polaznika na tržištu rada nakon završenog programa.

Mogućnost provedbe nastave putem kombiniranog (blended) učenja u teorijskom dijelu nastave će smanjiti troškove edukacije i omogućiti sudjelovanje polaznicima iz svih krajeva Istre. U projektu će se angažirati i evaluacija koja će pratiti kvalitetu razvoja i provedbe programa i dati inpute za razvoj programa u budućnosti.

RAZDOBLJE PROVEDBE: travanj 2019. – travanj 2021.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu.

Nadolazeći događaji

ISTRAKON

Skip to content