Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice

KLASA: 112-01/24-01/04

UR.BROJ: 2163-43-2/1-24-2

Pazin, 31.1.2024.

 

Na temelju čl. 46. i 47. Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu je na 20. sjednici održanoj 31. siječnja 2024. godine donijelo

ODLUKU

o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice

Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu

 

I

Poništava se Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu KLASA: 112-01/23-01/06, UR.BROJ: 2163-43-2/1-23-2 raspisan 20. prosinca 2023. godine, objavljen na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu i u Narodnim novinama br. 153/2023.

 

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Gore navedeni Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu poništava se zbog neispunjenja formalnih uvjeta prijavitelja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Irena Boljunčić

 

Skip to content