Osposobljavanje za poslove dadilje – poziv na iskaz interesa

Pučko otvoreno učilište u Pazinu u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Pula poziva potencijalne polaznike/ce na prijavu za iskaz interesa za pohađanje programa Osposobljavanja za poslove dadilje u Pazinu.

U program osposobljavanja za poslove dadilje mogu se upisati polaznici/ce koji imaju najmanje srednjoškolsko obrazovanje i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove dadilje.

Cijena programa iznosi 4.800,00 kuna (PDV uključen u cijenu). Trajanje programa je ukupno 270 sati (teorija, praktični dio i vježbe).

Kompetencije koje polaznik/ca stječe završetkom programa:

  1. Planirati i provoditi pravilnu njegu i higijenu djece
  2. Pravilno hraniti dijete
  3. Voditi pravilnu i primjerenu komunikaciju koja je u skladu sa dječjom dobi
  4. Osmisliti i primijeniti kreativnu igru prilagođenu dobi djeteta
  5. Pružiti osnovnu pomoć pri realizaciji dječjih potreba prema uzrastu
  6. Pravilno komunicirati s roditeljima
  7. Poznavati postupke prve pomoći u kući, izvoditi osnovne postupke prve pomoći i alarmirati službu za pomoć i roditelje
  8. Poznavati specifične pristupe djeci predškolske i školske dobi s posebnim potrebama
  9. Odabrati i pripremiti jednostavna jela i slastice
  10. Pripremiti i pokrenuti vlastiti posao

 

Prijavu za iskaz interesa moguće je izvršiti putem maila: obrazovanje@puckouciliste-pazin.hr na način da uz popratni tekst navedete ime i prezime, adresu i kontakt. Rok za prijavu za iskaz interesa je 27. svibnja 2019. godine.

Za potencijalne polaznike/ce s područja Grada Pazina napominjemo kako je Gradonačelnik Grada Pazina, 1. veljače 2019. godine, donio Program potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu, među kojima je i mjera 11. subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja za poslove dadilje.

(1) Grad Pazin dodjeljuje nepovratne potpore za subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja za poslove dadilje, sukladno odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine, broj 37/13.), te drugih stručnih ispita koji su zakonski neophodni za obavljanje djelatnosti dadilje, a odnose se na vlasnika obrta i/ili zaposlenika obrta.

(2) Subvencija se odobrava u 100% iznosu, najviše do 5.000,00 kn po osobi koja je stekla stručnu osposobljenost.

Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje polaznici su dužni zahtjevu, koji se podnosi Upravnom odjelu za gospodarstvo financije i proračun Grada Pazina, priložiti: izvadak iz obrtnog registra sa upisanim datumom početka rada obrta, pravomoćno Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, ili izvod iz Registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilja, posljednji JOPPD obrazac (A i B strana) ukoliko se radi o zaposleniku obrta, dokaz o završenom stručnom osposobljavanju za dadilju ili drugom stručnom ispitu koji je zakonski neophodan za obavljanje djelatnosti dadilje, račun, dokaz o uplaćenim sredstvima za polaganje ispita, izjava o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ) i Skupnu izjava. Navedeno je objavljeno na web stranicama Grada Pazina www.pazin.hr u sklopu Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu.

Skip to content