Osposobljavanje za poslove održavanja okućnica i bazena 2020. – poziv na iskaz interesa

Pučko otvoreno učilište u Pazinu poziva potencijalne polaznike/ce na prijavu za iskaz interesa za pohađanje programa Osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena 2020. u Pazinu.

U program osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena mogu se upisati polaznici/ce koji imaju završenu osnovnu školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove održavanja okućnica i bazena.

Cijena programa iznosi 4.000,00 kuna (ne podliježe obvezi PDV-a). Trajanje programa je ukupno 130 sati (teorija, praktični dio i vježbe).

Po uspješnom položenom ispitu polaznici dobivaju javnu ispravu – svjedodžbu temeljem koje se osposobljavanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Prijavu za iskaz interesa moguće je izvršiti putem maila: tjasa.milanovic2019@gmail.com na način da uz popratni tekst navedete ime i prezime, adresu i kontakt.

 

1. OPĆI PODACI O PROGRAMU

 • Naziv programa

Program osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena 

 • Obrazovni sektor

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

 • Razina složenosti poslova

Razina dva (II).

 • Trajanje programa (u satima):

130 sati

 • Opravdanost donošenja programa
 • Cilj programa je polaznicima osigurati osnovna znanja iz područja vrtlarenja potrebna za održavanje okućnica, pravilno čišćenje bazena i održavanje bazenske vode te znanja o radu na siguran način.
 • Istraživanja potreba tržišta rada na uzorku od 60 poslodavaca , provedeno od strane LAG SI za potrebe prijave projekta na Europski socijalnog fond, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., pokazalo je veliku potrebu za kadrom osposobljenim za poslove održavanje okućnica i bazena.
 • Program osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena u skladu je s društvenim i gospodarskim potrebama za stjecanje kompetencija iz programa, nastalih uslijed razvoja turizma i porasta smještajnih objekata – kuća za odmor te porasta izgradnje bazena u okviru okućnica privatnih kuća.
 • Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena mogu upisati osobe koje imaju:

 1. a) završenu osnovnu školu
 2. b) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove održavanja okućnica i bazena
 • Radno okruženje i uvjeti rada

Radnici na održavanju okućnica i bazena obavljaju svoj posao na otvorenom. Mjesto rada je u okviru okućnica privatnih kuća ili smještajnih objekata. Izloženi su promjenjivim vremenskim uvjetima (hladnoći, vrućini, kiši) te radu u prašini. Mnogi poslovi su sezonske prirode, stoga su radnici izloženi većim opterećenjima dok traje sezona. Rad u smjenama. Rad obuhvaća rad s uređajima i alatima povećane opasnosti pri čemu je potrebno veću pozornost posvetiti ispravnom provođenju zaštite na radu.

2. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati osnovne vrste i karakteristike  biljaka  za vrtni uzgoj
 2. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke za uzgoj i njegu vrtnog bilja
 3. Koristiti potrebne alate i opremu za uzgoj i njegu bilja
 4. Primijeniti osnovne tehnike održavanja bazena i čišćenja bazenske vode koristeći pribor i sredstva na ispravan način.
 5. Primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite od požara.

3. TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program u trajanju od 130 sati realizira se redovitom ili  konzultativno-instruktivnom  nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 28 sati izvodi se u klasičnoj učionici ustanove, opremljenoj potrebnim nastavnim sredstvima, vježbe u trajanju od 42 sata izvode se u turističkom smještajnom objektu  s pripadajućim vanjskim okolišem i bazenom s potrebnom opremom, a praktična nastava u trajanju od 60 sati se izvodi u turističkom smještajnom objektu s pripadajućim vanjskim okolišem i bazenom koji mogu udovoljiti potrebe nastavnog plana i s kojim Učilište ima sklopljen ugovor u suradnji.

 

 

Skip to content