Prijava za iskaz interesa za pohađanje Programa osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena

Pučko otvoreno učilište u Pazinu poziva potencijalne polaznike/ce na prijavu za iskaz interesa za pohađanje Programa osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena.

Cilj programa je polaznicima osigurati osnovna znanja iz područja vrtlarenja potrebna za održavanje okućnica, pravilno čišćenje bazena i održavanje bazenske vode te znanja o radu na siguran način. Neke od kompetencija koje polaznici završetkom programa stječu su: razlikovanje osnovnih vrsta i karakteristika biljaka za vrtni uzgoj, razlikovanje odabir i korištenje odgovarajućih postupaka  za uzgoj i njegu bilja, korištenje potrebnih alata i oprema za uzgoj i njegu bilja, primjenjivanje osnovnih tehnika održavanja bazena i čišćenja bazenske vode koristeći pribor i sredstva na ispravan način te primjenjivanje zakonskih propisa zaštite na radu i zaštite od požara.

U program osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena mogu se upisati polaznici/ce koji imaju završenu osnovnu školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove održavanja okućnica i bazena.

Cijena programa iznosi 4.000,00 kuna (ne podliježe obvezi PDV-a), a program traje ukupno 130 sati (teorija – 28 sati, vježbe – 42 sata i praksa – 60 sati).

Po uspješnom položenom ispitu polaznici dobivaju javnu ispravu – svjedodžbu temeljem koje se osposobljavanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Prvi sastanak / uvodno predavanje u sklopu Osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena održat će se u ponedjeljak, 02. ožujka u 18 sati u Sali za sastanke u Spomen domu. Prijavu za iskaz interesa moguće je izvršiti osobno, uz predočenje osobne iskaznice, u Pučkom otvorenom učilištu u Pazinu.

Skip to content