Program osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena – upisi

Pozivamo zainteresirane polaznike na upis u Program osposobljavnja za poslove održavanja okućnica i bazena.

Redovna cijena programa iznosi 4.000,00 kuna (ne podliježe obvezi PDV-a)

Upisi traju do 31. prosinca 2017.

Uvjete za upis u program možete pronaći na ovdje

Prijaviti se možete tako što ćete ispuniti prijavni obrazac te ga poslati ga skeniranog elektronskim putem na e-mail: tajništvo@puckouciliste-pazin.hr ili poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište u Pazinu, Šetalište Pazinske gimnazije 1, 52000 Pazin.

 

 • Trajanje programa (u satima): 130 sati

 • Cilj programa je polaznicima osigurati osnovna znanja iz područja vrtlarenja potrebna za održavanje okućnica, pravilno čišćenje bazena i održavanje bazenske vode te znanja o radu na siguran način.

  Prijave i informacije na: obrazovanje@puckouciliste-pazin.hr ili pozivom na broj 052/624-333 (radnim danom od 7-15 sati.)

  **Po uspješnom položenom ispitu polaznici dobivaju javnu ispravu – svjedodžbu temeljem koje se osposobljavanje upisuje u e-radnu knjižicu.

 1. OPĆI PODACI O PROGRAMU
 • Naziv programa

Program osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena 

 • Obrazovni sektor

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

 • Razina složenosti poslova

Razina dva (II).

 • Trajanje programa (u satima):

130 sati

 • Opravdanost donošenja programa
 • Cilj programa je polaznicima osigurati osnovna znanja iz područja vrtlarenja potrebna za održavanje okućnica, pravilno čišćenje bazena i održavanje bazenske vode te znanja o radu na siguran način.
 • Istraživanja potreba tržišta rada na uzorku od 60 poslodavaca , provedeno od strane LAG SI za potrebe prijave projekta na Europski socijalnog fond, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., pokazalo je veliku potrebu za kadrom osposobljenim za poslove održavanje okućnica i bazena.
 • Program osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena u skladu je s društvenim i gospodarskim potrebama za stjecanje kompetencija iz programa, nastalih uslijed razvoja turizma i porasta smještajnih objekata – kuća za odmor te porasta izgradnje bazena u okviru okućnica privatnih kuća.
 • Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za poslove održavanja okućnica i bazena mogu upisati osobe koje imaju:

 1. a) završenu osnovnu školu
 2. b) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove održavanja okućnica i bazena
 • Radno okruženje i uvjeti rada

Radnici na održavanju okućnica i bazena obavljaju svoj posao na otvorenom. Mjesto rada je u okviru okućnica privatnih kuća ili smještajnih objekata. Izloženi su promjenjivim vremenskim uvjetima (hladnoći, vrućini, kiši) te radu u prašini. Mnogi poslovi su sezonske prirode, stoga su radnici izloženi većim opterećenjima dok traje sezona. Rad u smjenama. Rad obuhvaća rad s uređajima i alatima povećane opasnosti pri čemu je potrebno veću pozornost posvetiti ispravnom provođenju zaštite na radu.

 1. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 1. Razlikovati osnovne vrste i karakteristike  biljaka  za vrtni uzgoj
 2. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke za uzgoj i njegu vrtnog bilja
 3. Koristiti potrebne alate i opremu za uzgoj i njegu bilja
 4. Primijeniti osnovne tehnike održavanja bazena i čišćenja bazenske vode koristeći pribor i sredstva na ispravan način.
 5. Primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite od požara.
 1. TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program u trajanju od 130 sati realizira se redovitom ili  konzultativno-instruktivnom  nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 28 sati izvodi se u klasičnoj učionici ustanove, opremljenoj potrebnim nastavnim sredstvima, vježbe u trajanju od 42 sata izvode se u turističkom smještajnom objektu  s pripadajućim vanjskim okolišem i bazenom s potrebnom opremom, a praktična nastava u trajanju od 60 sati se izvodi u turističkom smještajnom objektu s pripadajućim vanjskim okolišem i bazenom koji mogu udovoljiti potrebe nastavnog plana i s kojim Učilište ima sklopljen ugovor u suradnji.

Redovna cijena programa iznosi 4.000,00 kuna

Upisi traju do 31. prosinca 2017.

Prijave i informacije na: obrazovanje@puckouciliste-pazin.hr ili pozivom na broj 052/524-333 (radnim danom od 7-15 sati.)

**Po uspješnom položenom ispitu polaznici dobivaju javnu ispravu – svjedodžbu temeljem koje se osposobljavanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Skip to content